Προϊόντα

Ταμειακές μηχανές

Δείτε όλη την σειρά και δυνατότητες των ταμειακών μηχανών.

Insert raw html hrere.
Ταμειακές Μηχανές JoomShaper

“3D Flip Style” enables you to place a page element with 3D flip effects from four directions (up, bottom, left and right).
You can define them from the addon settings, and get the result in the output with clicking on the front.

Flexible Strategy

( Click me )

Flip Back Text

Ultimate control with the intuitive template manager and a highly user friendly interface.

( Click me )

Astoundingly Awesome!

~ Take a Photo with Us ~

Rotate Flip Style on “Hover” and “Click”

Using the “Rotate style”, you can literally make your content move round your mouse cursor.
It feels like a light nifty card rotating by gentle air. You can add different information on the both sides of the card.

“Slide” and “Fade” Styles on “Hover” and “Click”

“Sliding” style can add a great aesthetic on some specific elements on your web page, with smooth and multi-directional sliding effects,
where “Fade” style has a smooth fade transition effect.

Our Shop Front


Our Shop Back

© 2020 Flex. All Rights Reserved. Powered by Aplikko