Αναβαθμίσεις ΦΤΜ Βάσει Α.1021/22-03-2023

Κωδικός Κατασκευαστή (EAN)Όνομα ΠροϊόντοςΣυνοπτική ΠεριγραφήΑρ. Πρωτοκόλλου Έγκρισης
NORMAPLUS.00001Firmware Update Norma PlusΠρόκειται για εγκεκριμένο προϊόν (f/w) κατάλληλο για την ΦΤΜ NORMA PLUS (Αρ. Έγκρισης 15CFV597/01-06-2018) για την διασύνδεση της με EFT/POS τερματικά, σύμφωνα με την Α.1021, αρ. ΦΕΚ 1826, 22/03/2023. Στο προϊόν περιλαμβάνεται η διάθεση και η εγκατάσταση του στον αντίστοιχο ΦΗΜ (διατίθεται ανά τεμάχιο)ΑΑΔΕ 1094802 EL 2023/26-07-2023
EJNETII.00001Firmware Update Norma EJ NET IIΠρόκειται για εγκεκριμένο προϊόν (f/w) κατάλληλο για την ΦΤΜ EJ NET II (Αρ. Έγκρισης 15DLZ625/20-06-2019) για την διασύνδεση της με EFT/POS τερματικά, σύμφωνα με την Α.1021, αρ. ΦΕΚ 1826, 22/03/2023. Στο προϊόν περιλαμβάνεται η διάθεση και η εγκατάσταση του στον αντίστοιχο ΦΗΜ (διατίθεται ανά τεμάχιο)ΑΑΔΕ 1094806 EL 2023/26-07-2023
NORMAECO.00001Firmware Update Norma EcoΠρόκειται για εγκεκριμένο προϊόν (f/w) κατάλληλο για την ΦΤΜ NORMA ECO (Αρ. Έγκρισης 15DSR639/28-07-2020) για την διασύνδεση της με EFT/POS τερματικά, σύμφωνα με την Α.1021, αρ. ΦΕΚ 1826, 22/03/2023. Στο προϊόν περιλαμβάνεται η διάθεση και η εγκατάσταση του στον αντίστοιχο ΦΗΜ (διατίθεται ανά τεμάχιο)ΑΑΔΕ 1094804 EL 2023/26-07-2023
ITOUCH.00001Firmware Update Norma iTouchΠρόκειται για εγκεκριμένο προϊόν (f/w) κατάλληλο για την ΦΤΜ ITOUCH(Αρ. Έγκρισης 15CCA557/27-05-2015) για την διασύνδεση της με EFT/POS τερματικά, σύμφωνα με την Α.1021, αρ. ΦΕΚ 1826, 22/03/2023. Στο προϊόν περιλαμβάνεται η διάθεση και η εγκατάσταση του στον αντίστοιχο ΦΗΜ (διατίθεται ανά τεμάχιο)ΑΑΔΕ 1096780 EL 2023/01-08-2023
EJNET.00001Firmware Update Norma EJ NETΠρόκειται για εγκεκριμένο προϊόν (f/w) κατάλληλο για την ΦΤΜ NORMA EJ NET(Αρ. Έγκρισης 15 FFC 534/6-3-2014) για την διασύνδεση της με EFT/POS τερματικά, σύμφωνα με την Α.1021, αρ. ΦΕΚ 1826, 22/03/2023. Στο προϊόν περιλαμβάνεται η διάθεση και η εγκατάσταση του στον αντίστοιχο ΦΗΜ (διατίθεται ανά τεμάχιο)ΑΑΔΕ 1103278 ΕL 2023/23-8-2023
Scroll to Top