Ταμειακές Μηχανές

Norma Ej Net II

Η Norma Ej Net II είναι ένας τέλειος συνεργάτης για τις περισσότερες επιχειρήσεις λόγου του εργονομικού σχεδιασμού της και την απλή λειτουργικότητά της.

Norma Plus

Η Norma Plus είναι ένα νέο μοντέλο για μεγάλο όγκο εργασίας.

Norma Eco

Η Norma Eco είναι ένας νέος τέλειος συνεργάτης για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Μπορεί να συνδεθεί με WIFI και έχει 3500 αποδείξεις αυτονομία.

Scroll to Top