Η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας παρουσιάσει τους νέους drivers για τις ταμειακές μας, οι οποίοι δημιουργήθηκαν εσωτερικά από δικούς μας προγραμματιστές με συνέπεια και πολλές καινοτόμες λειτουργίες.

Μία βασική λειτουργία είναι ότι πλέον τα μοντέλα Norma Plus και Norma Eco(η Norma Ej Net και Norma Ej Net II) μπορούνε να λειτουργούνε και μέσω θύρας Lan και wifi πέρα από την κλασική σύνδεση με σειριακή σύνδεση.

Έχουν προστεθεί λειτουργίες όπως:

1. Ο χειριστής έχει την ικανότητα να εκδώσει από την ΦΗΜ ότι αναφέρεται στα πλήκτρα:

  • Αναφορά Ζ
  • Αντίγραφο Ζ
  • Επαναποστολή Ζ
  • Ζ από Εξ. SD (ανάκτηση ακριβές αντίγραφου Ζ)
  • Αναφορά EJ X (εκτύπωση ημερησίων αποδείξεων ορίζοντας τον επιθυμητό αριθμός απόδειξης «ΑΠΟ – ΕΩΣ»)
  • Επανέκδοση τελευταίας απόδειξης
  • Ξεμπλοκάρισμα Ταμειακής ( σε περιπτώσεις όπου έχω δοθεί λανθασμένη εντολή, η ΦΗΜ «ξεμπλοκάρει» αντί για αποσφράγιση, reset, κ.λ.π.)
  • Περιοδική Αναφορά Τμημάτων, ορίζοντας ημερομηνία «ΑΠΟ – ΕΩΣ», μπορεί να γίνει εκτύπωση αλλά και δημιουργία αρχείου για μετέπειτα να μπορεί να αποσταλλεί με mail στον λογιστή.
  • Τελευταίο και σημαντικό, ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ορίζοντας μόνο τον προοδευτικό αριθμό της απόδειξης που επιθυμείτε για ακύρωση


2. Από την εφαρμογή μπορείτε επίσης να χειριστείτε τις ρυθμίσεις δικτύου, αλλαγή IP , DNS κ.λ.π.