Κωδικός Κατασκευαστή (EAN)

159767

NORMAPLUS.00001

Firmware Update Norma Plus

Πρόκειται για εγκεκριμένο προϊόν (f/w) κατάλληλο για την ΦΤΜ NORMA PLUS (Αρ. Έγκρισης 15CFV597/01-06-2018) για την διασύνδεση της με EFT/POS τερματικά, σύμφωνα με την Α.1021, αρ. ΦΕΚ 1826, 22/03/2023. Στο προϊόν περιλαμβάνεται η διάθεση και η εγκατάσταση του στον αντίστοιχο ΦΗΜ (διατίθεται ανά τεμάχιο)

ΑΑΔΕ 1094802 EI 2023/26-07-2023

159766

EJNETII.00001

Firmware Update Norma EJ NET II

Πρόκειται για εγκεκριμένο προϊόν (f/w) κατάλληλο για την ΦΤΜ EJ NET II (Αρ. Έγκρισης 15DLZ625/20-06-2019) για την διασύνδεση της με EFT/POS τερματικά, σύμφωνα με την Α.1021, αρ. ΦΕΚ 1826, 22/03/2023. Στο προϊόν περιλαμβάνεται η διάθεση και η εγκατάσταση του στον αντίστοιχο ΦΗΜ (διατίθεται ανά τεμάχιο)

ΑΑΔΕ 1094806 EI 2023/26-07-2023

159768

NORMAECO.00001

Firmware Update Norma Eco

Πρόκειται για εγκεκριμένο προϊόν (f/w) κατάλληλο για την ΦΤΜ NORMA ECO (Αρ. Έγκρισης 15DSR639/28-07-2020) για την διασύνδεση της με EFT/POS τερματικά, σύμφωνα με την Α.1021, αρ. ΦΕΚ 1826, 22/03/2023. Στο προϊόν περιλαμβάνεται η διάθεση και η εγκατάσταση του στον αντίστοιχο ΦΗΜ (διατίθεται ανά τεμάχιο)

ΑΑΔΕ 1094804 EI 2023/26-07-2023

159806

EJNET.00001

Firmware Update Norma EJ NET

Πρόκειται για εγκεκριμένο προϊόν (f/w) κατάλληλο για την ΦΤΜ NORMA EJ NET (Αρ. Έγκρισης 15 FFC 534/6-3-2014) για την διασύνδεση της με EFT/POS τερματικά, σύμφωνα με την Α.1021, αρ. ΦΕΚ 1826, 22/03/2023. Στο προϊόν περιλαμβάνεται η διάθεση και η εγκατάσταση του στον αντίστοιχο ΦΗΜ (διατίθεται ανά τεμάχιο)

ΑΑΔΕ 1103278 EI 2023/23-8-2023

159769

ITOUCH.00001

Firmware Update Norma iTouch

Πρόκειται για εγκεκριμένο προϊόν (f/w) κατάλληλο για την ΦΤΜ ITOUCH (Αρ. Έγκρισης 15CCA557/27-05-2015) για την διασύνδεση της με EFT/POS τερματικά, σύμφωνα με την Α.1021, αρ. ΦΕΚ 1826, 22/03/2023. Στο προϊόν περιλαμβάνεται η διάθεση και η εγκατάσταση του στον αντίστοιχο ΦΗΜ (διατίθεται ανά τεμάχιο)

ΑΑΔΕ 1096780 EI 2023/01-08-2023