Πρόγραμμα εντατικής λιανικής:

Έκδοση αποδείξεων λιανικής
Έκδοση τιμολογίων και σύνδεση με την myData (προαιρετικό)
Στατιστικά πωλήσεων
Μέχρι και 10 χρήστες της πλατφόρμας
Προγραμματισμός ζυγού ετικέτας Rongta
Αποστολή email αναφορών
Καρτέλες προμηθευτή / πελάτη (προαιρετικό)
Σύνδεση με ζυγό ετικέτας Rongta
Σύνδεση με ζυγό λιανικής T-scale APP
Σύνδεση με θερμικό εκτυπωτή για έκδοση αναφορών
Έλεγχος αποθέματος